^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Belastingdienst

Op deze website vind je zo'n beetje alle
kennis en gereedschap die je nodig
kan hebben om Vrij Mens te worden.

We hebben ontmoetingsdagen,
provinciale ondersteuningsteams,
workshops en een schat van
jarenlange ervaring opgedaan in
onze relatie tot bijvoorbeeld de
Nederlandse Staat.

Mààr........
Het allerbelangrijkste kunnen wij jou niet
leren: het besluit om werkelijk vrij te willen
worden, komt uit jouw hoofd en hart.

Is dat besluit eenmaal genomen, dan staan
wij voor je klaar. En niet altijd met eenvoudig te
verteren informatie (zoals de foto van de
Belastingdienst)....
Geloof ons zeker niet blindelings, maar doe
je eigen onderzoek en trek je eigen conclusies.

Besef je dat Macht alleen bestaan kan als machthebbers omringd zijn met voldoende machtverleners.
Minister president Rutte schrijft zelf geen verkeersboetes uit of stuurt jou geen belastingaanslag. Dat doen alleen de orderopvolgers (die zich wellicht ook niet bewust zijn dat ze daarmee een systeem van Macht gehoorzamen/in stand houden).
Kijk naar de situatie in Nederland: 150 "gekozen" Tweede Kamerleden maken wetten, die een paar duizend ambtenaren,
politieagenten, soldaten en deurwaarders aan ons, 17 miljoen(!) burgers opdringen.

Wil jij echt dingen veranderen?
Vraag je dan eens af of dat kan door op een politieke partij te stemmen of door te demonstreren op het Binnenhof.
Als een poging in het verleden niet gewerkt heeft, waarom zou je diezelfde poging dan nu weer doen en verwachten
dat er nu een andere uitkomst zou zijn?
Echte veranderingen beginnen van binnen, vanuit je bewustzijn.
En dan is het zaak om je met zoveel mogelijk gelijkgestemde mensen te verbinden en krachten te bundelen.
Is dat gemakkelijk?
Nee, zeker niet. Waar mensen samenwerken, bestaat de kans op meningsverschillen en botsende ego's.
Aangezien NIETS doen, echter geen optie is, vragen we ook jou om mee te doen.

Dus.... welkom, vrij wordend Mens als jij met ons mee wilt doen op de weg naar een menswaardigere samenleving.

En als jij een van die vele mensen bent, die moeite hebben met het (langdurige) lezen van informatie vanaf een
beeldscherm, staat het hier voor jou zwart op wit gedrukt:

Boek -de soevereine mens- met tekstweb2

Blue Flower

Copyright © 2013-2016