Forum

Op onze oude website, toen nog onder Joomla, is het er nooit van gekomen, maar nu gaan we voor de enorme inspiratiebron van een form.
We zullen helemaal van begin af aan gaan opbouwen. Ook zal er nog het nodige over geleerd moeten worden qua beheer en organisatie van de berichten. Maar digitaal is het natuurlijk dè ontmoetingsplaats met heel veel meer mogelijkheden (en geen censtuur!) dan wat Vreesboek, Twitter, Telegram enz. kunnen bieden.