^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Toen de Vrije Mens vooral over het claimen van jouw naam ging, hadden we daarvoor een
website met diezelfde titel.
Het was een juridisch stappenplan om via een brief naar jouw gemeente, een advertentie
in een landelijke krant en een brief naar de Koning kenbaar te maken dat jij als Mens van
Vlees en Bloed meer bent dan alleen een juridische entiteit (de Natuurlijk Persoon). Een
entiteit die door de overheid bij jouw geboorte wordt gemaakt, zodra jouw ouders jou aangeven
bij de Burgerlijke stand.

Met de wijsheid en ervaringen van 7 jaar hebben we besloten deze procedure sterk te
vereenvoudigen. Daardoor werd deze site overbodig en maken we meteen een einde aan
de verwarring over het claimen van jouw naam.
Natuurlijk zijn de namen die jij van jouw ouders gekregen hebt en vastgelegd zijn in jouw
geboorteakte jouw namen; ook al heeft de Nederlandse Staat die namen zonder jouw
toestemming gebruikt om een Natuurlijk Persoon met BSN nummer aan te koppelen
en jou tot Staatsburger en Onderdaan van de Koning te maken.

Dat geeft natuurlijk geen pas, want we zijn allemaal in vrijheid geboren en niemand
heeft het recht zich tussen jou en de Schepper van Al Wat Is te plaatsen.
Daarom plaatsen we een hele eenvoudige advertentie in een landelijk dagblad
(= in het publieke domein) en sturen de Koning een brief; de zogeheten Wilsverklaring,
waarin we verklaren dat het ons burgerlijk recht is (art. 1:1 BW) om niemand boven ons te
hoeven dulden.

Tegelijkertijd maken we natuurlijk deel uit van een samenleving van 17 miljoen mensen en
vinden we het niet meer dan normaal om daar ons deel aan bij te dragen. Vanuit vrije wil!

En vooral niet onder dwang! Want dwang is slavernij en een mensenrechtenschending....

Iedereen die met een Wilsverklaring effectief aan de slag wil, zal zich enige achtergrondkennis
eigen moeten maken. Daarom heeft een groepje vrijwilligers zich veel moeite getroost om het Duitse
boek "Hintergrundwissen" van Hans Xavier Maier te vertalen naar het Nederlands.
Dit boek stellen wij gratis voor een ieder ter beschikking, al zouden we het fijn vinden om dit groepje
vrijwilligers hiervoor te belonen. Dus als jij het vele vertaalwerk waardeert, overweeg dan een
donatie te doen aan ons Solidariteitsfonds.

Klik hier om de Nederlandse vertaling, "Achtergrondkennis" geheten, als PDF document te downloaden.

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2020