^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Deze voorbeeldbrief is belangrijk als een inleidende stap, die je kunt nemen als je niet direct met een aansprakelijkstelling van individuele gemeenteraadsleden wilt beginnen. Hij komt voort uit een brief van de Nederlandse Vereniging van Gemeenten, die in haar brief van 27-6 jl. aan de Vaste Kamercommissie EZ schrijft: "Gemeenten steunen de uitrol van 5G...... In de nota is opgenomen dat één van de veilingvoorwaarden een verplichte dekking van 98% in een gemeente wordt. Wij ondersteunen dit van harte". Zodoende is in het wetsvoorstel Telecommunicatie, welke in het najaar in de Tweede Kamer behandeld wordt, de volgende passage opgenomen: "De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen".

Daarmee wordt iedere vorm van gemeentelijke democratie onmogelijk gemaakt en hebben burgers geen enkele inspraak- of bezwaarmogelijkheid!
Het is maar zeer de vraag of in iedere gemeente wel voor zo'n drastisch standpunt gestemd is. Zodoende willen we met deze voorbeeldbrief boven tafel krijgen hoe jouw gemeente in deze staat en of ze zich wel realiseren, dat zij hun eigen democratische proces binnen de gemeente om zeep aan het helpen zijn. Met ons informatieverzoek (wat gèèn officieel WOB verzoek is en dus gewoon naar het algemeen mailadres en dat van de griffie van de gemeenteraad gestuurd mag worden) vragen we om duidelijkheid van jouw gemeente hier over.
Klik hier om de voorbeeldbrief te downloaden
.

Blue Flower

Copyright © 2013-2018