^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Cruciaal in een (gerechtelijke) procedure bij een Aansprakelijkstelling is dat jij kunt bewijzen dat je gezondheidsschade hebt. In plaats van dit van jezelf te beweren, maakt het voor de aansprakelijk gestelde partij meer indruk (en is het juridisch heel veel sterker!) als die verklaring opgesteld is door een (huis)arts. Probeer dus bij jouw (huis)arts een schriftelijke verklaring te krijgen van jouw gezondheidsklachten en waarom daar elektromagnetische straling de oorzaak van kan zijn.
Klik hier om als voorbeeld mijn (geanonimiseerde) Medische Verklaring te bekijken. Neem hem gerust mee naar je arts als richtlijn en laat hem of haar deze aanpassen op jouw gezondheidssituatie. In mijn geval gaat het om Chronische Lymfatische Leukemie (bloedkanker) en ik voeg bij mijn medische verklaring een lijst met 15 studies, die de relatie tussen straling en leukemie aantonen. Hoe beter beslagen je bij jouw arts aan komt, des te eerder zal die geneigd zijn jou met een medische verklaring te ondersteunen. Op www.emf-portal.org kun je ontzettend veel medisch bewijsmateriaal vergaren.
Het is echt een lachertje dat de Gezondheidsraad met droge ogen beweert dat er geen bewijzen zijn van gezondheidsschade......

Blue Flower

Copyright © 2013-2018