^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Het aansprakelijk stellen van personen volgt meestal pas, nadat er strafaangifte tegen deze persoon gedaan is bij de Officier van Justitie. Immers gaat het om iemand, die jouw schade toebrengt of toe wil brengen. Dat is strafbaar gesteld in artikel 45 en 51 in het Wetboek van Strafrecht. En als iemand jou schade toe brengt, zal diegene de schade moeten vergoeden; zo simpel is het in het strafrecht. In een ander (nog te schrijven) artikel gaan we verder in op de rol, die een (huis)arts kan spelen in het aantonen van in dit geval gezondheidsschade.
Vind je het doen van aangifte wat te ingewikkeld, dan kun je natuurlijk volstaan met iemand aansprakelijk te stellen. Dat kan met een kort, maar krachtige brief. Die iemand kan een lid van de gemeenteraad van jouw gemeente zijn of een directeur van een telecomprovider of een lid van de Tweede Kamer enz. In de voorbeeldbrief die we hieronder gebruiken, gaat het om het aansprakelijk stellen van een gemeenteraadslid voor zijn of haar medewerking aan de uitrol van het 5G netwerk in jouw gemeente.

Klik hier om de voorbeeldbrief aansprakelijkstelling gemeenteraadslid te downloaden.

Het aansprakelijk stellen van een telecomprovider is minstens zo effectief. Zij zijn de bedrijven die miljarden moeten gaan betalen voor de 5G licensies en vervolgens het netwerk moeten gaan uitrollen, opbouwen en inregelen. Pas daarna valt er voor hen iets te verdienen. Dus deze bedrijven zitten helemaal niet te wachten om verantwoordelijk gehouden te worden voor gezondheidsschade. Zeker niet, omdat zij zich niet tegen dat soort schade kunnen verzekeren. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben, wijs geworden door abest, nicotine enz. schade door elektromagnetische straling in de polis uitgesloten. Dus dat gaan die providers uit eigen zak betalen. Geen enkele directeur daarvan zit op zoiets te wachten.
Het betekent wel dat je de namen van de directieleden van een provider moet achterhalen, want het is juridisch niet handig om "de directie" aansprakelijk te stellen. Namen van personen; dat is effectief! We zijn doende om zoveel mogelijk namen alvast te achterhalen. Daarvoor verschijnt nog een extra pagina hier. En heb jij namen van directieleden; een mailtje naar stralingsarm punt nederland apestaartje protonmail punt com stellen we zeer op prijs. Des te eerder kunnen wij iedereen wijzer maken.

Klik hier om de voorbeeldbrief aansprakelijkstelling providers te downloaden.

En heb jij toevallig voor een smartphone een abonnement bij zo'n provider, dan weet je nu dat dit abonnement (= een overeenkomst) afgesloten is onder valse voorwendselen, dat er geen gezondheidsschade zou zijn. In juridische termen heet dat "dwaling" en "misleiding". Een overeenkomst afgesloten onder dwaling of misleiding kun je per direct opzeggen.

Klik hier om de voorbeeldbrief aansprakelijkstelling+beëindiging abonnement provider te downloaden.

Blue Flower

Copyright © 2013-2018