^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Het Artabana-initiatief komt vanuit Zwitserland, waar het al 30 jaar functioneert. In Duitsland
draait het al 15 jaar.
Het basisprincipe: groepjes van 10-15 volwassenen (familie, vrienden, kennissen, buren) komen
regelmatig bijeen en bespreken elkanders zorgwensen. Samen leggen zij in overleg maandelijks
een geldbedrag bijeen, van waaruit benodigde medische behandelingen betaald kunnen worden.
Deze zorggroepen zijn verspreid over heel het land en herkenbaar aan de postcode van een
van hun deelnemers.

De ervaring in Zwitserland en Duitsland leert dat ook met een 100% keuzevrijheid voor een
reguliere of alternatieve behandelwijze, de zorgkosten drastisch dalen, vergeleken met het
huidige zorgstelsel. Er zijn geen directeuren met topsalarissen en miljoenenbonussen, de
bijeen gebrachte gelden blijven waar ze horen: bij de mensen zelf. Door onderlinge ondersteuning
blijkt ook de noodzaak tot het inroepen van externe medische zorg fors terug te lopen.

Als start en voorbeeldfunctie heeft het landelijk ondersteuningsteam van de Vrije Mens zelf de
eerste zorggroep gevormd.
Iedere zorggroep krijgt een eigen mailadres, beginnend met de
postcode van een der deelnemers, gevolgd door @artabana,nu . Omdat de meeste deelnemers
al een "gewone" zorgverzekering hebben en de groep natuurlijk eerst wat geld bij elkaar moet
sparen, is ervoor gekozen om voor 2019 nog gewoon verzekerd te blijven. Maar dan wel bij de
allergoedkoopste maatschappij tegen het maximum eigen risico van € 800,- . Alle medische
kosten, die onder dat eigen risico vallen, kunnen dan via de Artabana groep als zorgvraag ingediend worden. Als iemand bijv. voor een chemotherapie kiest  van ca. € 100,000,-, is zoveel geld is in het begin natuurlijk niet in kas, dus dan wordt € 800,- eigen
risico via Artabana ingediend en de overige € 99.200,- wordt vergoed vanuit de "gewone" zorgverzekering.

Klik hier om naar de website van Artabana te gaan.

Blue Flower

Copyright © 2013-2020