^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Een van de kerntaken van de Reünie van Vrije Mensen is de ondersteuning van onze achterban, maar ook van de mensen daarbuiten. De wereld houdt immers niet op bij onszelf; de andere kant van de medaille, genaamd Vrijheid, is verantwoordelijkheid. Zowel voor onszelf, als ook voor anderen. Want mijn vrijheid houdt op, waar jouw vrijheid begint.
Vrijheid begint vooral met (zelf)kennis.
Daarom is onze Wilsverklaring het belangrijkste document; zowel een weg naar binnen; in onszelf om te ervaren hoe wij ons ten opzichte van de wereld op willen stellen als de weg buiten ons richting bijv. de Nederlandse Staat. Met dank aan Hans Xavier Meier, schrijver van het Duitse boek "Hintergrundwissen", blijven we verfijnen en deze Wilsverklaring in steeds meer toepasselijke varianten uitbrengen. Tevens hebben we voor de Nederlandse situatie de cursus Achtergrondkennis ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen het gereedschap in handen te geven om zichzelf vrij te maken van de tirannie van de Nederlandse Staat.

Op weg naar die Wilsverklaring kun je gebruik maken van reeds opgedane ervaring van andere vrije mensen. Die ervaring en kennis brengen we over in onze Vrijbrief, een nieuwsbrief die enkele keren per jaar verschijnt, maar ook via landelijke ontmoetingsdagen en via regionale ondersteuningsteams.

Daarnaast willen wij als oneindig Zielsbewustzijn, geïncarneerd in ons tijdelijke stoffelijk lichaam van vlees en bloed, dit lichaam in zo goed mogelijke conditie houden, opdat wij vrij van pijn en ziektes zoveel mogelijk ervaringen kunnen opdoen. Vanuit deze visie streven we naar een alles omvattende geneeskunst. In reactie op de eenzijdige tunnelvisie in de reguliere medische wetenschap en haar bijbehorende zorgkostenstelsel een solidariteitsgemeenschap opgericht met de naam -Artabana- , waarin 100% keuzevrijheid van behandelwijzen centraal staat.

Vrijheid betekent ook dat we niet willen buigen voor totalitaire systemen, die uit zijn op controle over ons. Dit systeem, waartoe ook de rechtspersoon Staat der Nederlanden behoort, is gebaseerd op dwang en macht. Naast al ons onderzoek naar de ware aard van de Natuurlijk Persoon, de dwang van belastingen en de steeds toenemende groei van Big Brother, stellen we ons ook juridisch daar tegen te weer. Dat doen we o.a. via de stichting Xwiljoenen (juridisch advies) en de stichting Stralingsarm Nederland.

Kortom, we werken met man en macht aan het uitvoeren van deze kerntaak.

 

 


 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2020