^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 66 gasten en geen leden online

22 januari 2020:
Vandaag diende bij Gerechtshof Arnhem de principiële kwestie "Is de Vrije Mens belastingplichtig?", welke al enige tijd loopt. In december 2018 beschikte rechtbank Arnhem bij monde van rechter dhr. A.M.F. Geerlings dat de (belasting)wetgeving alleen natuurlijke personen kent en dat daaruit voortvloeit dat burgers belastingplichtig zijn, omdat de wet geen Mensen "kent".
Met andere woorden: de Nederlandse Wet kent geen mensen; alleen Personen.
Vandaag hebben wij in Hoger Beroep tegenover de rechters  mevr. L.B.M. Klein Tank, dhr. A.J. Kromhout en dhr. M.G.J.M. van Kempen nogmaals met geboorteakte, een Wilsverklaring en de uitleg over de hierarchie in rechtssystemen, betoogd en geëist als Mens erkend te worden. Tevergeefs!!!
De 3 redelijk intelligent ogende raadslieden hielden vol dat er geen Mens tegenover hen zat, alle bewijzen ten spijt. Tegen zoveel blind vooroordeel en vooringenomenheid past alleen maar een wraking.
Over ca. 2 weken komt er een zitting van de wrakingskamer en hier zullen wij, gewapend met een prikpen voor een glucosemeting, de 3 rechters van de wrakingskamer vragen of een Natuurlijk Persoon (= een juridisch bedenksel van de Staat der Nederlanden) kan bloeden........

19 januari 2020:
Op zondagmiddag 13 april houden wij weer een ontmoetingsdag, waarin we de thema's 5G, Vrije Mens en Artabana naadloos met elkaar verbinden met het woord "Wilsverklaring". En dan bedoelen niet jouw Laatste Wil (testament), maar jouw Wil anno hier en nu. Jouw wil over gezondheidsschade en privacyschending (5G), over samenwerken in gezond worden/blijven (Artabana) en het bloot leggen van de trucs en kwaadwil achter het door de Elite bedachte juridische bedenksel "Staat der Nederlanden", waaraan een ieder 60-70% van iedere verdiende Euro afstaat aan de "Belastingdienst" (behalve als jij tot het elitaire netwerk behoort, natuurlijk).

10 januari 2020:
Het 100 jaar durende Verdrag van Versailles komt vandaag te vervallen. Na heel veel gesteggel tussen de "overwinnaars" kwam dit verdrag in de loop van 1919-1920 tot stand en werd het Duitse Keizerrijk door de "overwinnaars" omgevormd tot de Weimar Republiek.
Er werd al tijdens het opstellen van dit verdrag veel kritiek geuit, omdat het Duitsland onhaalbaar hoge herstelbetalingen aan Engeland en Frank oplegde, die door de erop volgende economische malaise de kiem legden voor de opkomst van het nationaalsocialisme, uitmondend in tenslotte de Tweede Wereldoorlog. Over die oorlog zijn duizenden boeken geschreven en anno nu weten we, dat veel wat we erover op school geleerd hebben, de prullenbak in kan.
Voor dit artikeltje is alleen van belang, dat Duitsland nu officieel een vredesverdrag kan tekenen met Engeland, Frankrijk en Rusland. Dus het is niet verwonderlijk dat Angela Merkel morgen in Moskou een ontmoeting met Vladimir Putin heeft. Ogenschijnlijk om de gespannen situatie tussen de VS en Iran te bespreken. Die gespannen situatie is echter pas 3 dagen oud en de drukke agenda's van beiden staatshoofden kennende, zal er buiten het oog van de camera's zeker over meer gesproken worden.
En wat zou dat???
Nederland kwam op 13 mei 1940 onder Duits bewind, toen de regering in strijd met onze grondwet, naar Engeland vluchtte. Daarmee werd de grondwet buiten werking gesteld. Staatsrechtelijk gezien is die situatie na 1945 niet hersteld, maar men is op de oude voet verder gegaan. We gaan hier nu niet in op alle collaboratie van de Nederlandse regering met het Duitsland van Hitler, maar stellen enkel vast dat de juridische status van Nederland nog steeds ongrondwettig is. En dat is voer voor volgende artikelen.

11 december 2019:
Met veel plezier hebben onze broeders van Stralingsarm Nederland de nodige handen gelegd aan een eigen website.
Helaas was dit nodig om in Nederland als stichting te kunnen procederen met massaclaims; dan is naast de rechtspersoon ook een eigen website verplicht, waarop zelfs (op een afgesloten deel) de bestuursnotulen gepubliceerd moeten worden.
Om van de nood een deugd te maken, is er ook proefgedraaid met als "besturingssysteem" Wordpress.
De Reünie, evenals Xwiljoenen en Artabana draaien onder open source met Joomla en uit nieuwsgierigheid is voor Stralingsarm NL gekozen voor Wordpress. De ervaringen blijken heel positief te zijn; Wordpress lijkt nog iets intuïtiever te werken als Joomla, hetgeen het voor "leken" nog gemakkelijker maakt om iets moois neer te zetten. Omdat gekozen is voor een mix van blogberichten en pagina's, kunnen bezoekers ook nog eens reageren op gepubliceerde berichten ook.
Neem maar eens een kijkje op stralingsarm.eu

Blue Flower

Copyright © 2013-2020