^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 213 gasten en geen leden online

10 januari 2020:
Het 100 jaar durende Verdrag van Versailles komt vandaag te vervallen. Na heel veel gesteggel tussen de "overwinnaars" kwam dit verdrag in de loop van 1919-1920 tot stand en werd het Duitse Keizerrijk door de "overwinnaars" omgevormd tot de Weimar Republiek.
Er werd al tijdens het opstellen van dit verdrag veel kritiek geuit, omdat het Duitsland onhaalbaar hoge herstelbetalingen aan Engeland en Frank oplegde, die door de erop volgende economische malaise de kiem legden voor de opkomst van het nationaalsocialisme, uitmondend in tenslotte de Tweede Wereldoorlog. Over die oorlog zijn duizenden boeken geschreven en anno nu weten we, dat veel wat we erover op school geleerd hebben, de prullenbak in kan.
Voor dit artikeltje is alleen van belang, dat Duitsland nu officieel een vredesverdrag kan tekenen met Engeland, Frankrijk en Rusland. Dus het is niet verwonderlijk dat Angela Merkel morgen in Moskou een ontmoeting met Vladimir Putin heeft. Ogenschijnlijk om de gespannen situatie tussen de VS en Iran te bespreken. Die gespannen situatie is echter pas 3 dagen oud en de drukke agenda's van beiden staatshoofden kennende, zal er buiten het oog van de camera's zeker over meer gesproken worden.
En wat zou dat???
Nederland kwam op 13 mei 1940 onder Duits bewind, toen de regering in strijd met onze grondwet, naar Engeland vluchtte. Daarmee werd de grondwet buiten werking gesteld. Staatsrechtelijk gezien is die situatie na 1945 niet hersteld, maar men is op de oude voet verder gegaan. We gaan hier nu niet in op alle collaboratie van de Nederlandse regering met het Duitsland van Hitler, maar stellen enkel vast dat de juridische status van Nederland nog steeds ongrondwettig is. En dat is voer voor volgende artikelen.

17 november 2019:
Op de ontmoetingsdag van 3 november was 5G een groot agendapunt. De juridische acties ertegen kunnen niet losgezien worden van een persoonlijke wilsverklaring (art. 3:33 BW). Een machtiging van jou aan Stralingsarm NL is een bescheiden vorm van zo'n wilsverklaring. Maar Vrije Mensen (in wording) willen meer dan dat. Immers hebben wij in het (verre) verleden onze macht weggegeven aan politici in gemeenten, provincies en de Tweede Kamer om namens ons over wetten en andere zaken (zoals 5G) te beslissen. Om dat ongedaan te maken, is er een stevig juridisch document nodig, waaraan nu hard gewerkt wordt. Ook dit agendapunt is op 3 november op film vastgelegd en is binnenkort te bekijken . Het agendapunt 5G zelf staat inmiddels al online: https://youtu.be/2zXAELuA5oU

 

11 december 2019:
Met veel plezier hebben onze broeders van Stralingsarm Nederland de nodige handen gelegd aan een eigen website.
Helaas was dit nodig om in Nederland als stichting te kunnen procederen met massaclaims; dan is naast de rechtspersoon ook een eigen website verplicht, waarop zelfs (op een afgesloten deel) de bestuursnotulen gepubliceerd moeten worden.
Om van de nood een deugd te maken, is er ook proefgedraaid met als "besturingssysteem" Wordpress.
De Reünie, evenals Xwiljoenen en Artabana draaien onder open source met Joomla en uit nieuwsgierigheid is voor Stralingsarm NL gekozen voor Wordpress. De ervaringen blijken heel positief te zijn; Wordpress lijkt nog iets intuïtiever te werken als Joomla, hetgeen het voor "leken" nog gemakkelijker maakt om iets moois neer te zetten. Omdat gekozen is voor een mix van blogberichten en pagina's, kunnen bezoekers ook nog eens reageren op gepubliceerde berichten ook.
Neem maar eens een kijkje op stralingsarm.eu

7 november 2019:
Gisteren hebben we in het landelijk ondersteuningsteam van De Reünie de geslaagde ontmoetingsdag van 3 november geëvalueerd.
Naast de hoge opkomst was ook de "honger" naar informatie en samenwerking hoopgevend.
Plus een ieder raakte meer en meer ervan doordrongen, dat 5G veel breder is dan alleen maar de uitrol van een nieuwe mobiele techniek. Er gaat een obscure wereld van machtszoekers onder verschuilen, die de techniek nodig hebben voor nog meer totalitaire controle.
Om beter te kunnen schakelen en om ook naar de buitenwereld via flyers kernachtig te kunnen communiceren, gaan we stichting Stralingsarm NL met een eigen website uitrusten. Een domein is vastgelegd, evenals een hostingabonnement bij Webreus.
De opdracht voor een webdesign is verleend, waarbij we inzetten op heldere (juridische) informatie en vooral ondersteuning van landelijke en gemeentelijke initiatieven middels voorbeeldbrieven. November wordt weer een boeiende maand!

Blue Flower

Copyright © 2013-2020