^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 24 gasten en geen leden online

10 januari 2020:
Het 100 jaar durende Verdrag van Versailles komt vandaag te vervallen. Na heel veel gesteggel tussen de "overwinnaars" kwam dit verdrag in de loop van 1919-1920 tot stand en werd het Duitse Keizerrijk door de "overwinnaars" omgevormd tot de Weimar Republiek.
Er werd al tijdens het opstellen van dit verdrag veel kritiek geuit, omdat het Duitsland onhaalbaar hoge herstelbetalingen aan Engeland en Frank oplegde, die door de erop volgende economische malaise de kiem legden voor de opkomst van het nationaalsocialisme, uitmondend in tenslotte de Tweede Wereldoorlog. Over die oorlog zijn duizenden boeken geschreven en anno nu weten we, dat veel wat we erover op school geleerd hebben, de prullenbak in kan.
Voor dit artikeltje is alleen van belang, dat Duitsland nu officieel een vredesverdrag kan tekenen met Engeland, Frankrijk en Rusland. Dus het is niet verwonderlijk dat Angela Merkel morgen in Moskou een ontmoeting met Vladimir Putin heeft. Ogenschijnlijk om de gespannen situatie tussen de VS en Iran te bespreken. Die gespannen situatie is echter pas 3 dagen oud en de drukke agenda's van beiden staatshoofden kennende, zal er buiten het oog van de camera's zeker over meer gesproken worden.
En wat zou dat???
Nederland kwam op 13 mei 1940 onder Duits bewind, toen de regering in strijd met onze grondwet, naar Engeland vluchtte. Daarmee werd de grondwet buiten werking gesteld. Staatsrechtelijk gezien is die situatie na 1945 niet hersteld, maar men is op de oude voet verder gegaan. We gaan hier nu niet in op alle collaboratie van de Nederlandse regering met het Duitsland van Hitler, maar stellen enkel vast dat de juridische status van Nederland nog steeds ongrondwettig is. En dat is voer voor volgende artikelen.

Blue Flower

Copyright © 2013-2020