^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 33 gasten en geen leden online

Woensdag 28 augustus 2019:
In dit nieuwsbericht maakten we melding van het teleurstellende antwoord van dit College op onze melding van het schenden van onze mensenrechten door o.a. de Nederlandse Staat. Nu er een paar dagen overheen gegaan zijn om een weloverwogen antwoord te bedenken, is het College vandaag verblijd met het volgende schrijven:


"Geachte mevrouw Rovere Flores,

Dank voor onderstaand antwoord.
Uiteraard is het antwoord teleurstellend; uw college zegt de mensenrechten te bevorderen. Ik maak vervolgens melding van de, met bewijzen onderbouwde, schending van mijn, maar tegelijkertijd honderden, zo niet duizenden medemensen in Nederland hun rechten. Ik heb uw college niet om juridische bijstand gevraagd; dat gaat via de als bijlage bijgevoegde strafaangifte bij het Openbaar Ministerie.

Wat ik echter van een College voor de Rechten van de Mens wèl vraag, is op zijn minst een uitnodiging voor een verkennend gesprek. Want als de mensenrechtenschending evident is (en dat ìs ze!), dan verwacht ik van een College dat de rechten van de mens zegt te beschermen, belichten  en bevorderen, een serieuze benadering en behandeling van mijn melding.

Juist omdat uw College alleen een niet bindend advies kan geven bij een melding van discriminatie (waarvoor overigens al andere meldpunten zijn), reken ik op een Out of the Box denken van uw College over wat wel een strategie zou kunnen zijn binnen uw mandaat.

Graag zie ik daartoe een uitnodiging in de periode 16 - 27 september tegemoet om op ter uwer kantore met u van gedachten te wisselen. Op voorhand kan ik u heel veel publiciteit op sociale media en websites beloven, waar mijn netwerk bijzonder groot is.
Tekenend met vriendelijke groet,"


 

Het is te hopen dat het College zichzelf serieus genoeg neemt om alsnog open te staan voor een verkennend gesprek. We houden jullie op de hoogte.

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2020