^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 48 gasten en geen leden online

16 september 2019:
Als vervolg op het bericht van gisteren, is nu aan alle wethouders van Apeldoorn vanuit Stralingsarm NL het advies verzonden om vooral niet in te stemmen met een overeenkomst met RadioLED. Wethouder Willems, die communicatie in de portefeuille heeft, hebben we er aan herinnerd hoeveel negatieve publiciteit zijn collega-wethouder in de gemeente Utrechtse Heuvelrug vorig jaar kreeg, toen hij aldaar alle lantaarnpalen ter beschikking wilde stellen voor 5G (en bakzeil moest halen). Bij een  wethouder namens Groen Links is gerefereerd aan het standpunt van de landelijke partij. De andere vier wethouders hebben we in overweging gegeven minstens te wachten tot de Gezondheidsraad haar nieuwe onderzoek naar de gezondheidsrisico's afgerond heeft.
Als de wethouders verstandig zijn, dan raadplegen ze minstens even de griffie van de gemeenteraad. Die kan ze dan vertellen dat wij gebruik willen maken van ons spreekrecht in de gemeenteraad.
Morgen is er alvast een bijeenkomst met een aantal mensen van grote websites en drukbezochte social media. Ons is er alles aan gelegen om een krachtig, niet mis te verstaan signaal af te geven aan niet alleen Apeldoorn, maar alle 5G adepten.

15 september 2019:
Burgermeester en wethouders van Apeldoorn willen met het bedrijf RadioLED een terbeschikkingsovereenkomst opstellen, zodat dit bedrijf alle (!) lantaarnpalen in Apeldoorn mag uitrusten met 5G zendinstallaties. Alleen de Partij voor de Dieren staat hier kritisch tegenover. Op 26 september raadpleegt het College de gemeenteraad hierover. Klik hier om de publicatie te downloaden.
Vanuit Stralingsarm NL hebben we voor die avond inspreektijd aangevraagd, waarin we veel meer gemeenteraadsleden wakker hopen te schudden, dat zij nu gepiepeld worden door het Ministerie EZ, de VNG en de Gezondheidsraad. De raadszitting is openbaar, dus een volle publieke tribune draagt zeker aan het belang van de zaak bij. Heb jij op 26 september rond 21.15 uur zin en tijd om daarbij te zijn in het gemeentehuis?

13 september 2019,
Dankzij de voortdurende discussie over euthanasie voor dementerenden, wordt "onze" wilsverklaring een steeds bekender woord bij veel Nederlanders. Wie weet ontstaat er steeds meer besef, dat er via een wilsverklaring belangrijke zaken geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd zien we ook, dat nationale wetgeving (zoals bij dementerenden) wilsverklaringen doorkruist. De kwaliteit van de wilsverklaring valt of staat dan ook met de juridische waterdichtheid. Inzake euthanasie en die wilsverklaring wordt er blijkbaar nog werk van onvoldoende niveau geleverd door o.a. de NVVE.
Tegelijkertijd leert de praktijk dat het niet werkt als burger in dit land om pakweg 50, 60 je stem (= je macht) weg te geven en dan ineens eenmalig een wilsverklaring af te geven, zoals veel mensen doen die een wegkwijnend uitzichtloos bestaan in een verzorgingstehuis voor demente mensen vrezen. Een wilsverklaring dien je ook te "leven". En daar komt de vrije mens in beeld. Meer daarover zowel op deze site als op de ontmoetingsdag van 3 november.

Woensdag 28 augustus 2019:
In dit nieuwsbericht maakten we melding van het teleurstellende antwoord van dit College op onze melding van het schenden van onze mensenrechten door o.a. de Nederlandse Staat. Nu er een paar dagen overheen gegaan zijn om een weloverwogen antwoord te bedenken, is het College vandaag verblijd met het volgende schrijven:


"Geachte mevrouw Rovere Flores,

Dank voor onderstaand antwoord.
Uiteraard is het antwoord teleurstellend; uw college zegt de mensenrechten te bevorderen. Ik maak vervolgens melding van de, met bewijzen onderbouwde, schending van mijn, maar tegelijkertijd honderden, zo niet duizenden medemensen in Nederland hun rechten. Ik heb uw college niet om juridische bijstand gevraagd; dat gaat via de als bijlage bijgevoegde strafaangifte bij het Openbaar Ministerie.

Wat ik echter van een College voor de Rechten van de Mens wèl vraag, is op zijn minst een uitnodiging voor een verkennend gesprek. Want als de mensenrechtenschending evident is (en dat ìs ze!), dan verwacht ik van een College dat de rechten van de mens zegt te beschermen, belichten  en bevorderen, een serieuze benadering en behandeling van mijn melding.

Juist omdat uw College alleen een niet bindend advies kan geven bij een melding van discriminatie (waarvoor overigens al andere meldpunten zijn), reken ik op een Out of the Box denken van uw College over wat wel een strategie zou kunnen zijn binnen uw mandaat.

Graag zie ik daartoe een uitnodiging in de periode 16 - 27 september tegemoet om op ter uwer kantore met u van gedachten te wisselen. Op voorhand kan ik u heel veel publiciteit op sociale media en websites beloven, waar mijn netwerk bijzonder groot is.
Tekenend met vriendelijke groet,"


 

Het is te hopen dat het College zichzelf serieus genoeg neemt om alsnog open te staan voor een verkennend gesprek. We houden jullie op de hoogte.

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2018