^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Inlogformulier

Wie is online

We hebben 165 gasten en geen leden online

Hier volgt de uitleg voor het stappenplan en het aanmeldingsformulier voor alle huiseigenaren, die zonder
betalingsachterstand uit principe niet meer willen doen met hypotheekfraude.
Eerst even nog om je gerust te stellen: we gaan niets doen, wat riskant is of jou in problemen kan brengen.

Het stappenplan is opgezet om met een paar brieven en bijbehorende handelingen de bank te dwingen tot het
openbaar maken van alle gegevens, die wij graag willen hebben (en die de bankfraude geleidelijk aan zullen
onthullen, dus de bank zal niet blij zijn met die brieven).
De bank is jouw contractpartij  en dus verplicht tot openheid van zaken. Een hypotheekovereenkomst die tot
stand gekomen is door dwang, dwaling of bedrog is namenlijk niet langer geldig.
Dat vraagt om een voorzichtig stappenplan; niemand wil onnodige risico's lopen of het huis op het spel zetten.
Daarom is het goed te weten dat de brieven kunnen bogen op jarenlange ervaring wat tot het succesje
van 9 jan. jl. in rechtbank Eindhoven geleid heeft.


Het stappenplan ziet er als volgt uit:
1)In brief 1 wordt de bank een aantal dringende vragen gesteld over jouw hypotheekcontract
en de handelwijze van de bank in het algemeen over haar hypotheken.
De bank wordt gevraagd de ontvangst van die brief binnen 10 werkdagen te bevestigen en binnen 15 werkdagen
zoveel volledig mogelijk te beantwoorden.
2a)Als de bank in het geheel niet reageert of alleen een ontvangstbevestiging stuurt, gaat na die 15 werkdagen
brief 2A de deur uit, waarin vastgelegd wordt dat de bank binnen de termijn niet gereageerd heeft en dat vanaf
nu de maandelijkse betalingen niet meer aan de bank gedaan worden, maar geparkeerd wordt op een
aparte bankrekening, totdat de bank op de gestelde vragen een antwoord gegeven heeft.
2b) Als de bank (het merendeel) van de vragen wel beantwoordt, wordt de ontvangst met brief 3 daarvan
bevestigd en wordt inhoudelijk gereageerd, waarbij de nadruk ligt op de geldschepping uit het Niets
(bedragen aanslaan op een computer zonder dat er daadwerkelijk geld uitgeleend wordt) en
het doorverkopen van de hypotheek. Er wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek, want de ontvangen
antwoorden, maken het vermoeden van bankfraude zo groot, dat de toekomstige maandelijkse betalingen
niet meer aan de bank gedaan worden, maar geparkeerd wordt op een aparte
bankrekening, totdat in het persoonlijk gesprek de vermoedens voldoende ontzenuwd zijn.

Natuurlijk kan die bank die vermoedens niet ontzenuwen.
We hopen echter met het parkeren van gelden op een aparte rekening de bank to actie te dwingen. Nogal eens
schakelen banken dan  een incassobureau/deurwaarder in. Graag!
Want dan zullen ze aan moeten tonen dat zij eigenaar zijn van het hypotheekcontract.... :-)
Zelfs als de deurwaarder of de bank zelf zo ver willen gaan om bij de rechter betaling af te dwingen, zullen ze
kort vooraf of tijdens de rechtszitting alsnog willen schikken. En zijn de gerechtskosten voor hun rekening.
Plus, zij moeten ons als juridisch adviseur de door ons gemaakte kosten en tijd vergoeden.
(dat is waarom we dit stappenplan voor zo'n laag tarief voor jou kunnen doen;
het is de bank die uiteindelijk ons betaald).


 Hoe gaan we nu verder?
Onderaan deze pagina komt binnenkort het aanmeldformulier. Probeer dit zo compleet mogelijk in te vullen en
zorg vooral voor een juist mailadres, want daar wordt de bevestiging van je aanmelding heen gestuurd.
In die bevestigingsmail zit ook de machtiging voor ons als juridisch adviseur. Die machtiging hebben wij nodig
om namens jou brieven naar de bank te kunnen sturen. Dus vul deze machtiging in, onderteken hem en mail deze,
samen met een kopie van je ID (voorzijde) of rijbewijs, naar het mailadres dat in de bevestigingsmail staat.
Wij bevestigen per mail atlijd even dat we de machtiging met kopie ID/rijbewijs goed ontvangen hebben.

Hoewel wij er naar streven om zoveel mogelijk kosten op de bank te verhalen, moeten we in het begin van de
procedure enkele kosten maken, zoals 2 of 3 brieven per aantekende post(7,95 euro p/st).
Daarom vragen we jou om voor 1 keer een kleine betaling van 30 euro, over te maken op
bank NL06INGB0002930088 ten name van De Reünie onder vermelding van "bijdrage bankbrief".
Ook van deze betaling ontvang je een bevestigingsmail en daarnan sturenn we binnen enkele dagen brief 1
naar de bank. En kan de pret beginnen.... :-)

Blue Flower

Copyright © 2013-2018