^

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


 kopfoto ontmoetingsdag

 

 

 

 

 

 

 

Zondagmiddag 18 maart: "De VBI versus het Nederlandse Staatsrecht".
*) De Vrije Mensen, die al stap 3 = de brief naar de koning(in) gestuurd hebben, mogen dit als een "Terugkomdag"
beschouwen. Voor hen kan/zal dit leiden tot een aanvullende Verklaring van Begrip & Intentie.
*) Voor de Vrije Mensen, die nog met stap 1 (de brief naar de gemeente) of stap 2 (de landelijke advertentie)
bezig zijn, is het een prima leermoment om de steeds verder doorontwikkelde VBI (nu nog versie 5) beter
te leren kennen èn gebruiken.
*) Voor nieuwkomers en/of mensen die zich ook vrij willen maken, is het alleszins leerzaam om te kijken en te
luisteren naar die honderden mensen, die dit traject al (deels) gelopen hebben.

Sprekers die middag: mike; houtman en luca; van dinter. Zij delen hun kennis en ervaringen middels een Powerpoint
presentatie, die achteraf aan alle deelnemers per mail toegezonden zal worden.

Het hoofdthema is uiteraard Vrijheid.
Vrij zijn is geen gemakkelijke opgave in een staatsbestel, waar van wieg tot graf de overheid een bepalende rol
wenst te spelen. Dat begint al bij je geboorte, waarin de namen die jij van je ouders gekregen hebt, gebruikt worden om
met die namen een Natuurlijk Persoon te creëren. Die Natuurlijk Persoon is de staatsburger, de onderdaan van de Koning
en wordt in (verborgen) slavernij gehouden om op (alweer verstopt) op allerlei manieren uit te melken en van de opbrengsten
van jouw ardbeidsproduktiviteit gemiddeld zo'n 60% aan directe en indirecte belastingen af te pakken.
De  balans tussen het bijdragen aan allerlei nuttige maatschappelijke voorzieningen en het teweer stellen tegen regelrechte
dwang en diefstal door diezelfde overheid vraagt niet alleen om een juridisch stappenplan, maar ook om (Zelf)Kennis.
Vaccinantie, chemtrails, elektrosmog, bankfraude, machtsmisbruik en grootschalige angstcreatie vragen om een
zelfbewuste Mens, die met behoud van eigen identiteit, weet samen te werken en krachten te bundelen.
Want samen zijn we met velen!

De ontmoetingsdag wprdt zoals altijd gehouden in dorpshuis "Oase" in Wijchen (bij Nijmegen), Graafseweg 570, 6603 CL.
De koffie is bruin vanaf 12.30 uur. We beginnen rond 13.00 uur en eindigen rond 17.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om
in kleinere kring met elkaar een lekkere pannenkoek te nuttigen bij de buurman "Olleke Bolleke". (we reserveren
collectief een tafel tijdens de Ontmoetingsdag als we weten wie er mee gaan).

De bijdrage in de kosten van zaalhuur, organisatie, etc. bedraagt € 10,- per mens.
Deelnemers aan ons Solidariteitsfonds hebben uiteraard vrij entree.
Betalen kan contant bij binnenkomst of per bank op rekeningnr. NL06INGB0002930088 van De Reünie.
Graag even datum ontmoetingsdag vermelden
en de naam voor wie betaald wordt.
Aanmelden kan eenvoudig via het aanmeldformulier onderaan deze pagina; je ontvangt dan direct een
bevestiging van je aanmelding.
Want vol = vol en dat zou zonde zijn als je op de bonnefooi een (lange) reis voor niks maakt.


De ontmoetingsdag van afgelopen 21 januari was wederom een hele interessante.
Een aantal presentaties en geluidsopnamen vind je op onze archiefpagina.
Zoals altijd behandelden we weer allerlei belangrijke thema's.
Want nu we steeds weer merken dat de Rechtpraak in Nederland feitelijk Kromspraak is en de algehele
maatschappelijke verruwing een feit is, wordt het bundelen en verbinden van zoveel mogelijk mensen des
te belangrijker.
Daarom stonden tafels en stoelen weer gegroepeerd per regionaal ondersteuningsteam staan en is er
ruimte voor ieder team om verslag te doen van wetenswaardigheden uit hun regio.
*) Een belangrijk thema blijft het doorgronden van het goed verborgen mechanisme achter het
securitiseren van (hypotheek)leningen door de banken, waar wij vanuit de Reünie  mooi op aansluiten
met onze komende actie Schuldinfo. Dit krijgt in juni zeker een vervolg, nu de zaak tegen
Interbank/Eurofintus?IDM Finance in een beslissende fase is gekomen..
*) Eindelijk heeft  het Europees Hof in Straatsburg voor het eerst gereageerd op onze ANBI procedure. Het
is slechts een ontvangstbevestiging van een vraag per contactformulier of ons verzoekschrift al in behandeling
genomen is. Nog steeds overwegen we om in de auto te stappen en rechtstreeks naar Straatsburg te rijden
om uit te vinden, waarom we alsmaar niks horen en het Hof telefonisch niet bereikbaar is.
*) Traditioneel was er weer de Zeepkist = 10 minuten spreektijd voor een ieder, die een onderwerp naar eigen keuze
onder de aandacht wil brengen.
*) Ook vast item was de update over allerlei juridische procedures, successen in de rechtbank, ervaringen uit de workshops
en de leermomenten.Aanmelden Ontmoetingsdag

Velden met een * zijn verplicht.

 

 

 

 

 

 

 

Blue Flower

Copyright © 2013-2016